ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ใช้งานได้ทุกโรงเรียน ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน สามารถตั้งค่าการรับสมัครเองได้ กำหนดแผนการเรียน และระดับชั้นได้ มีระบบตรวจสอบหมายเลขบัตรประชาชนซ้ำกัน ใช้งานง่ายสมัครบนมือถือก็ได้ มีคุณสมบัติดังนี้

ผู้สมัคร
- กรอกข้อมูลการสมัคร
- พิมพ์ใบสมัคร (ย้อนหลังก็ได้)
- แก้ไขข้อมูลการสมัครของตนเอง

ผู้ดูแลการรับสมัคร
- ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่สมัคร
- ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel
- ส่งออกรายงานเป็นไฟล์ pdf
- แก้ไขข้อมูลการสมัครของผู้สมัครทุกคน
- พิมพ์ใบสมัครนักเรียนรายบุคคล
- พิมรายชื่อผู้สมัครทั้งหมด
- ตั้งค่าข้อมูลโรงเรียน และข้อมูลการรับสมัคร
- กำหนดระดับชั้นที่สมัครได้
- กำหนดแผนการเรียนที่เปิดรับสมัครได้

ทดสอบและใช้งานระบบที่
www.admissions.krusarawut.com

ผู้ดูแลระบบใช้งานที่ (อยากทดสอบระบบ IB มานะครับ) ????
http://admissions.krusarawut.com/login.php

- ราคาแบบเช่า (สร้าง SubDomain ให้) ปีละ 2000
- ราคาแบบซื้อขาด ได้ Source code 10000 บาท
ความคิดเห็น