ปรับเปลี่ยน URL ที่เข้าใช้งานระบบวัดผลประเมินผล และบันทึกผลการจัดการเรียนรู้

เรียนคุณครูทุกท่านครับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไประบบวัดประเมินผล และบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ ให้เข้าใช้งานผ่าน URL นี้ www.grade.krusarawut.com เป็นเว็บไซต์ส่วนตัวของผมเองครับ

เช่า server เองปีละประมาณ 3000 บาท หากมีคุณครูท่านใดอยากช่วยเหลือภาระส่วนนี้สามารถ promptpay มาที่ 0983977679 ได้ครับ สาเหตุที่ปรับเปลี่ยน จะได้ไม่เกียวข้องกับของโรงเรียนบ้านโคคลาน เพื่อความสะดวกในการขอใช้งานนะครับ หากมีคำถามสอบถามได้ครับ

 

เข้าใช้งานที่ www.grade.krusarawut.com

 

ที่ รายนามผู้ร่วมพัฒนา จำนวน
1  คุณชยทัศน์พงษ์  200 Donate
2  ไม่ประสงค์ออกนาม 500 Donate
3  นายมุสลิม  สามะอาลี 300 Donate
4  ครูบุญนาค 509 Donate

 
ความคิดเห็น